Dječji zbor “Vukovarski golubići”

Ilirska 33, Vukovar

OIB: 06106943619
IBAN HR6623600001102234626 (Zagrebačka banka)

Predsjednica: Andrina Pančić
Voditeljica zbora: Dubravka Lemac 098/342 102

Probe se održavaju ponedjeljkom i četvrtkom od 19h u prostorijama ŠRU Dunav, Parobrodska 5, u Vukovaru.

https://goo.gl/maps/yasoMd9dNEsPbvtFA