Ned, 13 Lis 2013

Stručni skup o palijativnoj skrbi

Na poziv gospođe Ahnetke Stjepanović, glavne sestre Doma zdravlja Vukovar, Vukovarski golubići su svojim nastupom otvorili i osvježili stručni skup o
palijativnoj skrbi koji se održao 28. rujna 2013. godine u Ružičkinoj kući u Vukovaru u organizaciji Doma zdravlja Vukovar, Hrvatskog društva palijativne
medicine, Hrvatskog liječničkog zbora-Podružnice Vukovarsko-srijemske i Hrvatske komore medicinskih sestara županijske podružnice.